Fotograf Orava

Najvyššia socha Krista na Slovensku v obci Klin

Details